"Stójcie, wędrowcy. Wyzywam najlepszego z was na pojedynek" Baldur's Gate