"Niektórzy i lewą maszerują w prawo" Władysław Grzeszczyk