"Poeta - ktoś, kto pragnie w jasny dzień pokazać światło księżyca" Jean Cocteau