"Pisanie nie oznacza myślenia; to przedrzeźnianie albo co najwyżej imitacja myśli" Emil Cioran