"Naprawdê istnieje tylko jedna rado¶æ: obcowania z lud¼mi" Antoine de Saint-Exupéry